Pravila igranja turnirjev 2019

27

Feb

Pravila igranja turnirjev 2019

  1. ČAS, KRAJ TURNIRJEV IN ORGANIZACIJA
  2. NAČIN TEKMOVANJA

ČAS, KRAJ TURNIRJEV IN ORGANIZACIJA

Na turnirjih društva LOB praviloma igrajo člani oziroma članice društva. Članice in člani Teniškega društva LOB igrajo teniške turnirje na osnovi programa dela društva, ki ga pripravi izvršni odbor društva, sprejme pa občni zbor.
Tajnica društva obvešča vse člane o terminu in kraju turnirja po elektronski pošti 10 dni pred turnirjem. Vsi interesenti se morajo prijaviti tajnici ali drugi osebi določeni v obvestilu, najkasneje do roka, ki je določen v obvestilu. V kolikor se želi član društva dodatno prijaviti, po določen roku za prijave, se ga vključi v čakalno vrsto. Vodja priprave turnirja dokončno odloči koliko oz. katere člane iz čakalne vrste (po vrstnem redu prijav) vključi v žreb turnirja.
Posamezni turnir iz programa društva vodi član društva – vodja turnirja, ki ga pooblasti izvršni odbor.
Vodja turnirja si iz prijavljenih članov lahko izbere pomočnika, ki je zadolžen za vpisovanje rezultatov na listo tekmovalcev. Zmagovalna dvojica je dolžna po zaključku vsake igre sporočiti vodji ali pomočniku rezultat.

Naloge vodje turnirja:
1. Priprava obrazcev za izvedbo turnirja (obrazci se pripravijo v naprej)
2. pravočasno žrebanje parov– 20 min. pred pričetkom, ob uri začetek igranja
3. obveščanje udeležencev o načinu igranja, o parih, nasprotnikih, številki igrišča
4. pravočasno zasedbo praznih igrišč,
5. dokončen izračun vrstnega reda,
6. razglasitev rezultatov (prvih treh mest), ostali rezultati so dosegljivi pri vodji turnirja

Izvršni odbor poskrbi za rezervacijo igrišč in nakup žogic.
Drugi udeleženci turnirja se ne smejo vpletati v delo vodja in pomočnika.

Prijavnina
Vsak udeleženec turnirja mora plačati prijavnino, ki bo določena v obvestilu. Prijavnino pobira blagajničarka ali pooblaščena oseba na samem turnirju.

NAČIN TEKMOVANJA

Na internih turnirjih igramo praviloma mešane pare na osnovi žrebanja. Za oblikovanje čimbolj enakovrednih parov vodja turnirja določi nosilce. Pri žrebanju se upošteva, da se pari ne ponavljajo in da se igra proti čimveč različnimi nasprotniki. Praviloma ( ni pa nujno – odločitev se prepušča vodji turnirja) se igra na čas, en dobljeni niz do 6 iger. Možni pa so tudi drugačni sistemi, o čemer odloča na osnovi dogovora z udeleženci vodja turnirja. Pri rezultatu 5:5 se igra podaljšana igra (tie break), do 7 točk. Igra se najmanj 3 nize, če je možno lahko tudi več. Pomembno je, da vodja upošteva za vse udeležence enako število nizov. Za vsakega igralca se upošteva prve tri odigrane nize, v nadaljevanju se pari oblikujejo po lastni izbiri oziroma po dogovoru.
Na osnovi predhodnega dogovora, se lahko igra tudi drugačen sistem ( moški in ženske ločeno, moški pari, ženski pari, zakonski pari…).
Vodja in pomočnik vodita evidenco o dobljenih in izgubljenih nizih – glede na sistem igranja.
Na koncu turnirja vodja izračuna za vsakega posameznega igralca razliko med dobljenimi in izgubljenimi nizi (skor). Kriterij za ugotavljanje vrstnega reda je:
1. število dobljenih iger – zmag, (dobljena igra je en dobljen niz do 6 iger),
2. skor – razlika med dobljenimi in izgubljenimi igrami.

V kolikor imata dva enako število zmag in enako razliko med dobljenimi in izgubljenimi
igrami (enak skor), si delita mesto.

Po zaključku turnirja vodja turnirja razglasili tekmovalce, ki so dosegli prva tri mesta, ostali tekmovalci si rezultate lahko ogledajo pri vodji turnirja.

Teniško društvo LOB
Nada Nastran
Predsednica

SPREJETO: 16.02.2019 – občni zbor

Dodaj odgovor