Archives : Feb-2019

27

Feb

Datum: 16.02.2019 ZAPISNIK občnega zbora – 16.2.2019 Kraj: SKULJ  Ljubljana Prisotnih je bilo 13 članov in 14 pooblastil, skupaj od 27 (81%). DNEVNI RED: Predlog dnevnega reda občnega zbora TD LOB Gorenjska Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overoviteljev ter ugotovitev sklepčnostiRead More

27

Feb

ČAS, KRAJ TURNIRJEV IN ORGANIZACIJA NAČIN TEKMOVANJA ČAS, KRAJ TURNIRJEV IN ORGANIZACIJA Na turnirjih društva LOB praviloma igrajo člani oziroma članice društva. Članice in člani Teniškega društva LOB igrajo teniške turnirje na osnovi programa dela društva, ki ga pripravi izvršniRead More

27

Feb

PROGRAM DELA TENIŠKEGA DRUŠTVA LOB GORENJSKA ZA LETO 2019 Izvršni odbor predlaga naslednje termine za teniške turnirje v letu 2019: Datum   Kraj Organizator 16.02.2019 Valentinov turnir Ljubljana Izvršni odbor 9.03.2019 Zimski turnir Ljubljana Izvršni odbor 4.4. – 7.4.2019 PripraveRead More